Kết nối kinh doanh trực tuyến để đồng sáng tạo giá trị với Nhật Bản

JECOP Kết nối kinh doanh trực tuyến để đồng sáng tạo giá trị với Nhật Bản

KẾT NỐI KINH DOANH TRỰC TUYẾN ĐỂ ĐỒNG SÁNG TẠO GIÁ TRỊ VỚI NHẬT BẢN (ONLINE BUSINESS MATCHING FOR VALUE CO-CREATION WITH JAPAN)

Thời hạn đăng ký: 29/09/2023

Dự án JECOP ra đời dưới sự hỗ trợ của Kanto METI, bắt đầu hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp ở những nước mới nổi để thúc đẩy hoạt động đồng sáng tạo nêu trên. Dự án bao gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Huấn luyện điều phối viên địa phương từ ngày 06/09/2023 đến ngày 07/09/2023 (đã triển khai thành công)

Giai đoạn 2: Kết nối doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp Nhật Bản từ ngày 04/12/2023 đến ngày 05/12/2023)

Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm mong muốn kết nối giải pháp công nghệ, dịch vụ để sáng tạo ra những giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng… giải quyết những thách thức kinh doanh/xã hội trong chuỗi cung ứng ngành thực phẩm

Thông tin chương trình:

Hình thức tổ chức: Các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ tập trung tại phòng hội nghị và tham gia các cuộc họp kinh doanh trực tuyến với các doanh nghiệp Nhật Bản

Thời gian: Ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2023

Ngôn ngữ: Phiên dịch Việt-Nhật

Địa điểm: Tại TP. Hồ Chí Minh

Số lượng: 30 suất

Anh chị quan tâm và đăng ký, vui lòng liên hệ: Ms. Phương Ngân – 0359 843 142 Email: hi@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *