Quản lý sản xuất nâng cao để đạt chứng nhận TPS

Viện IMT trân trọng thông báo chương trình “Quản lý sản xuất nâng cao – để đạt chứng nhận TPS” (Enhanced Production Management – for attaining TPS Certificate) được tổ chức từ 29/02 đến 05/03 năm 2016 tại HIDA Kansai Kenshu Center (KKC), Osaka, Nhật Bản như sau.

Outline chương trình

  • Thành thạo Hệ thống Sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS) đích thực bằng cách nghiên cứu cấp 4 “TPS Certificate Examination”
  • Phối hợp với Tổng công ty Toyota (Toyota Engineering Corporation – TEC)
  • Dành cho các nhà quản lý sản xuất, kỹ sư trên khắp thế giới

Ngày diễn ra chương trình

29/02 đến 05/03 năm 2016 (8 ngày lưu trú: từ 28/02 đến 06/03 năm 2016)

Ngôn ngữ

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật với phiên dịch Tiếng Anh

Phí tham dự

 JPY 270.000 – bao gồm chỗ ở (7 đêm), các bữa ăn, phí tham dự các hội thảo, lệ phí thi, bảo hiểm du lịch

Hạn chót đăng kí: 19/01/2016

Thông tin liên hệ

Viện IMT, 402 – 404 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phone: + 84 (8) 5449 5969; Email: info@www.imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *