Tag Archives: cong nghe thong tin va truyen thong

Học bổng tu nghiệp Công nghệ thông tin & truyền thông (PICT)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PICT là học bổng tu nghiệp bởi HIDA/AOTS – Hiệp hội phát triển nguồn lực hải ngoại Nhật Bản, 2/3 chi phí của chương trình được hỗ trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Các hồ sơ ứng tuyển sẽ được Viện IMT soát xét, lọc và khuyến nghị đến HIDA/AOTS […]