Tăng cường lực lượng tư vấn vận hành người Nhật

Các chuyên gia Y.Kobayashi, T. Negishi, H.Kawai, Yokoyama đã thực hiện các dự án tư vấn vận hành tại Việt Nam từ tháng 03/2018 cùng IMT. Với năng lực làm việc trung bình trên 40 năm/chuyên gia, các vấn đề thực tế tại hiện trường và phương pháp thiết lập hệ thống quản lý đã và đang được cài đặt tại các công ty nhận tư vấn một cách nhanh chóng.

Chúng tôi có thể thực hiện các hạng mục cải tiến vận hành theo hình thức cố vấn (1-3 ngày làm việc/tháng) hoặc kèm cặp (mỗi tháng 1 tuần) hoặc dự án tư vấn chuyên biệt với mức phí ưu đãi nhất có thể. Lĩnh vực tập trung sẽ là cải tiến nhà máy và thiết lập hệ thống quản lý sản xuất.

Sau 03 tháng làm việc trên các dự án thực tế, IMT cùng MPA Japan đã đi đến kết luận sẽ tiến hành lập một liên doanh tư vấn Nhật – Việt để tận dụng kinh nghiệm và phương pháp của cả hai bên để phục vụ cho mục đích phát triển các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ ra mắt liên doanh này trong vòng tháng 08/2018. Trước mắt, sẽ có 08 chuyên gia Nhật Bản sẽ được phân công vào liên doanh này.

 

Hình: Các chuyên gia IMT và MPA thực hiện dự án tại trụ sở khách hàng, tháng 06/2018 tại Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *