Viện IMT đón tiếp Giáo sư Keiki Fujita

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2015 –  IMT hân hạnh đón tiếp Giáo sư Keiki Fujita, thành viên Hội đồng quản trị HIDA và ông Minakoshi Kiichi đến làm việc về chương trình phái cử chuyên gia chuyên về lĩnh vực tiết giảm carbon (carbon reduction) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong tài khóa 2016 theo chương trình của chính phủ Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *