Chuẩn bị cho học viên trước khi lên đường tu nghiệp tại Nhật Bản

Tài liệu nhấn mạnh những điều cần thiết mà học viên cần lưu ý trước khi lên đường tu nghiệp tại Nhật Bản như

  • Giới thiệu văn hóa và đất nước Nhật Bản,
  • Chương trình của khóa học,
  • Những lưu ý khi sinh hoạt và học tập tại Nhật Bản,
  • Các hướng dẫn về thủ tục visa và vé máy bay,
  • Tổ chức đoàn…
    Vui lòng click để xem tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *