Sổ tay tu nghiệp sinh Nhật Bản AOTS

Viện IMT giới thiệu sổ tay tu nghiệp sinh AOTS nhằm mục đích hỗ trợ các tu nghiệp sinh vừa trúng tuyển học bổng có thể chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tu nghiệp của mình tại Nhật Bản.

Sổ tay giới thiệu sơ lược về các tổ chức liên quan HIDA/AOTS và AVAS, các lưu ý trong việc chuẩn bị trước khi đến Nhật và việc tiếp đón, lưu trú, học tập khi đến Nhật. Bên cạnh đó, các thông tin liên hệ khẩn cấp tại Nhật Bản cũng là thông tin quan trọng và hữu ích để học viên lưu ý.

Vui lòng click để xem Sổ tay tu nghiệp sinh Nhật Bản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *