[Hợp tác] Chương trình MGI đợt 2 năm 2014

Chương trình phái cử các nhân viên trẻ người Nhật đi học tập và làm việc tại các nước đang phát triển do Bộ Kinh tế – Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản chủ trì sẽ tiếp tục nhận đăng ký tiếp nhận từ các công ty Việt Nam đến 26/07/2014. Xin liên hệ (08) 5449 5969 Ms Thanh Trúc để tìm hiểu thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *