[Học bổng] Thông báo học bổng tu nghiệp Nhật Bản: Vietnam corporate management

Posted by | ĐÀO TẠO, HỌC BỔNG, TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Chúng tôi đang tiếp nhận hồ sơ các học bổng Quản lý doanh nghiệp VNCM đến 01/08/2014. Khóa học được chính phủ Nhật Bản tài trợ 70% chi phí. Xin vui lòng liên hệ (08) 5449 5969 Ms Lâm Thảo để nhận hồ sơ đăng ký.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply