[Học bổng] Thông báo học bổng tu nghiệp Nhật Bản: Vietnam corporate management

Chúng tôi đang tiếp nhận hồ sơ các học bổng Quản lý doanh nghiệp VNCM đến 01/08/2014. Khóa học được chính phủ Nhật Bản tài trợ 70% chi phí. Xin vui lòng liên hệ (08) 5449 5969 Ms Lâm Thảo để nhận hồ sơ đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *