[Hợp tác] Đón tiếp thực tập sinh METI đợt 1 năm 2014

Các thực tập sinh là thanh niên trẻ người Nhật là sinh viên hoặc người đang công tác tại các công ty sẽ đến học tập về văn hóa và phương thức kinh doanh của Việt Nam. Các bạn đã được IMT đón tiếp và tổ chức tiệc chiêu đãi vào ngày 10/09/2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *