[Conference] Tham dự World Convention HIDA/AOTS Alumni Societies

Posted by | TIN TỨC | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Đoàn gồm 04 thành viên do ông Phạm Ngọc Tuấn – Viện trưởng IMT dẫn đầu đã tham dự hội nghị từ 28-30/10/2014 tại Tokyo để trình bày về các câu chuyện ứng dụng Monozukuri thành công tại Việt Nam.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply