[Conference] Tham dự World Convention HIDA/AOTS Alumni Societies

Đoàn gồm 04 thành viên do ông Phạm Ngọc Tuấn – Viện trưởng IMT dẫn đầu đã tham dự hội nghị từ 28-30/10/2014 tại Tokyo để trình bày về các câu chuyện ứng dụng Monozukuri thành công tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *