Học bổng đào tạo Nâng cao năng suất năm 2020 tại Nhật Bản

Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng đào tạo Nâng cao năng suất dành cho Việt nam năm 2020 tại Nhật Bản – The Program on Productivity Improvement (VNIP) – của AOTS Nhật Bản. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ 2/3 chi phí bởi vốn ODA từ chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS.

Thời gian học: từ 12/02  – 25/02/2020 (2 tuần) tại AOTS Kansai Kenshu Center, Nhật Bản.

Mục tiêu của chương trình đào tạo

 1. Để hiểu về 3 phương pháp tiếp cận: Cải thiện năng suất, cải tiến vận hành, cải tiến thiết bị
 2. Các phương pháp tiết kiệm năng lượng của quy trình sản xuất
 3. Nâng cao năng lực để thực hiện tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.

Đối tượng phù hợp với chương trình đào tạo

 • Quản lý cấp cao, cấp trung và kỹ sư đang làm việc cho các công ty trong 3 lĩnh vực – ô tô, máy móc công nghiệp và thiết bị điện hoặc các công ty là nhà cung cấp cho các công ty thuộc ba lĩnh vực này tại Việt Nam.
 • Đối tượng tham gia nên là kiểm soát viên hoặc phụ trách các dây chuyền sản xuất sản phẩm trong ba lĩnh vực hoặc sản phẩm phục vụ cho 3 lĩnh vực trên.

Nội dung chương trình

 • Bước chuẩn bị: Chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối khóa bằng báo cáo đã được chuẩn bị trước đó về hiện trạng, vấn đề, giá trị mục tiêu cải tiến của công ty học viên. Do vậy, học viên cần cần thiết lập giá trị mục tiêu cho công ty mình (ví dụ: các giá trị liên quan đến việc tác động đến môi trường) và dữ liệu làm cơ sở cho các giá trị nêu trên trước khi đến Nhật Bản.
 • Bước 1: Xem xét lý do vì sao phải giảm thải carbon và nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của nhà sản xuất, và học các phương pháp cụ thể và xu hướng mà các công ty sản xuất của Nhật Bản đang tiến hành. Hiểu về việc xây dựng hệ thống sản xuất hiệu suất cao, loại bỏ các yếu tố bất hợp lý, bất thường và lãng phí dẫn đến việc giảm tiêu thụ năng lượng giúp các công ty Nhật bản tự hào.
 • Bước 2:  Học 3 phương pháp tiếp cận để tiết kiệm năng lượng trong quy trinh sản xuất (1) Cải thiện năng suất (2) cải tiến vận hành (3) cải tiến năng suất. Cụ thể tập trung vào mục (1) và tìm hiểu về các kỹ thuật cải tiến cần thiết để cải thiện năng suất và chất lượng thông qua 5S và quản lý trực quan, kỹ thuật quản lý sản xuất thực tế và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tại các công ty sản xuất thông qua các bài giảng và bài tập. Thêm vào đó, nâng cao sự hiểu biết về các kỹ thuật quản lý đang được thực hiện trong các hiện trường thực tế thông qua các chuyến thăm của công ty.
 • Bước 3: Sử dụng các công cụ đã được học, lập kế hoạch hành động cụ thể để thúc đầy tiết kiệm năng lượng tại công ty của mình trên nền tảng nỗ lực tiết kiệm năng lượng dựa trên 3 phương pháp đã học sau khi xem xét các giá trị mục tiêu.

Ngôn ngữ đào tạo

Tất cả bài giảng, thảo luận, các chuyến thăm công ty và bài tập sẽ được tiến hành bằng tiếng Nhật được dịch sang tiếng Việt.

Thời hạn nộp hồ sơ & liên hệ

 • Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 09/12/2019 (Thứ 2).
 • IMT (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 36 200 600  |   Email: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *