Hướng dẫn thực hành OKR tại TCI

Hướng dẫn thực hành OKR tại TCI

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019 – Khác với suy nghĩ thông thường là OKR chỉ phù hợp với các công ty trong ngành công nghệ thông tin và có quy mô lớn, IMT đã thực hiện hướng dẫn thành công các nhân sự chủ chốt tại TCI – một công ty chế tạo máy tự động hóa tại Hà Nội.

Với yêu cầu từ Ban giám đốc Công ty là cần có một phương cách đơn giản nhưng hiệu quả để gắn kết từ mục tiêu đến hành động, TCI đã lựa chọn học hỏi về triển khai OKR như một cách thực hiện mới dễ hiểu thay vì một hệ thống thiên về áp đặt KPI từ trên xuống.

Các quản lý và nhân sự chủ chốt của TCI đã được thực hành để hiểu rõ cách ứng dụng OKR từ cấp đội nhóm đến dự án để giải quyết các vấn đề có tính tổng hợp. Theo phản hồi của những người tham dự, lợi ích mà OKR mang lại là tính sáng rõ trong suy nghĩ – minh định một cách giải quyết vấn đề phân biệt rõ đâu là mục tiêu và đâu là kết quả chính cần đạt được, loại bỏ trường hợp nhảy thẳng vào hành động mà chưa biết mình thực sự cần gì. Từ đó, tăng tính tập trung và gắn kết được nỗ lực chung của mọi người trong tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *