Chương trình Tư duy đột phá tại Vietinbank

tư duy đột phá

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019 – Vietinbank đã xây dựng chương trình cho 500 lãnh đạo tiềm năng để tiếp nối sự phát triển bền vững của tổ chức. Trong đó, việc huấn luyện những kỹ năng mới là một tiêu điểm quan trọng mà Ban lãnh đạo Vietinbank đang thực hiện tập trung. IMT đã cung cấp cho Vietinbank 2 khóa huấn luyện về Tư duy cầu tiến (Growth Mindset) và Tư duy đột phá (Breakthrough Thinking) – 2 nền tảng cơ bản để thúc đẩy khả năng học hỏi, chấp nhận những thách thức và vượt qua các khó khăn với cách nghĩ tích cực và từ đó sáng tạo ra những giải pháp có kết quả đột phá.

Từ 2005, sau quá trình hoạt động liên tục và xây dựng cập nhật các bài học quản trị, công cụ tư vấn, IMT đã thực hiện thành công nhiều dự án cho các công ty thuộc ngành sản xuất, xây dựng, chế biến, dịch vụ. Các bài viết chia sẻ kiến thức được cập nhật thường xuyên tại website IMT là nỗ lực nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với các công cụ quản lý mới và hiệu quả của thế giới, từ đó tìm cách áp dụng vào trong chính doanh nghiệp của mình.

Đọc thêm bài viết về kiến thức tại website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *