Chương trình Tư duy đột phá tại Vietinbank

Posted by | TIN TỨC | 0 |

Tu duy dot pha
Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019 – Vietinbank đã xây dựng chương trình cho 500 lãnh đạo tiềm năng để tiếp nối sự phát triển bền vững của tổ chức. Trong đó, việc huấn luyện những kỹ năng mới là một tiêu điểm quan trọng mà Ban lãnh đạo Vietinbank đang thực hiện tập trung.

IMT đã cung cấp cho Vietinbank 2 khóa huấn luyện về Tư duy cầu tiến (Growth Mindset) và Tư duy đột phá (Breakthrough Thinking) – 2 nền tảng cơ bản để thúc đẩy khả năng học hỏi, chấp nhận những thách thức và vượt qua các khó khăn với cách nghĩ tích cực và từ đó sáng tạo ra những giải pháp có kết quả đột phá.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply