Giới thiệu phương pháp MFCA đơn giản

Viện IMT giới thiệu về phương pháp MFCA đơn giản ứng dụng cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Phương pháp hỗ trợ cắt giảm lãng phí và góp phần bảo vệ môi trường.

Trong slides này, bạn sẽ học cách:

  • Xây dựng mô hình dòng chảy nguyên vật liệu (material flow), bao gồm các công đoạn sản xuất
  • Tóm gọn mô hình dòng chảy bằng cách gom nhóm các công đoạn, thêm vào các đầu vào nguyên vật liệu và đầu ra hao phí để tạo thành mô hình dòng chảy MFCA (MFCA flow model)
  • Dựa trên các dữ liệu đặc tả, dữ liệu sản xuất, và dữ liệu kế toán mua hàng đưa vào bảng thống kê cân đối nguyên vật liệu và bảng cân đối MFCA để tính toán hao phí nguyên vật liệu
  • Dựa trên tỷ lệ hao phí nguyên vật liệu để phân bổ chi phí cho các hạng mục khác
  • Đọc số liệu để phân tích và lập mục tiêu, kế hoạch cải tiến
IMT-MFCA-Seminar2

 

Trong phương pháp đơn giản, mô hình MFCA sẽ chỉ tính toàn bộ dây chuyền thành 1 đầu vào và 1 đầu ra. IMT sẽ cung cấp phương pháp tính nhiều công đoạn trong một bài viết khác.

Tham T. Bui

Project Manager, IMT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *