Cách phát triển nhân tài và quản trị nguồn nhân lực

IMT giới thiệu phương pháp phát triển nhân tài và quản trị nhân lực. Thông qua bài giảng của bà Kamoshida Eiko, CS Management Office trong khóa học do Viện IMT và FEHCA đồng tổ chức, người đọc có thể nắm được các phương pháp hoạch định kế hoạch nhân sự cần thiết cho doanh nghiệp.

IMT-FEHCA-HRM-brief

Tài liệu có 63 slide. Vui lòng rê chuột vào hình bên trên để xem toàn bộ slideshow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *