Cách phát triển nhân tài và quản trị nguồn nhân lực

Posted by | ĐÀO TẠO, KIẾN THỨC, QUẢN LÝ, QUẢN LÝ CÔNG TY | 0 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

IMT giới thiệu phương pháp phát triển nhân tài và quản trị nhân lực. Thông qua bài giảng của bà Kamoshida Eiko, CS Management Office trong khóa học do Viện IMT và FEHCA đồng tổ chức, người đọc có thể nắm được các phương pháp hoạch định kế hoạch nhân sự cần thiết cho doanh nghiệp.

IMT-FEHCA-HRM-brief

Tài liệu có 63 slide. Vui lòng rê chuột vào hình bên trên để xem toàn bộ slideshow.


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Leave a Reply