Category Archives: TRI THỨC

Khảo sát Giá trị cá nhân – Rokeach et al. (1973)

khảo sát giá trị cá nhân

Khi bắt đầu, hãy chọn bốn đến 6 mục tiêu từ mỗi danh sách và đây là những giá trị cá nhân cốt lõi của bạn. Sau đó, tiếp tục lựa chọn 4 đến 6 mục tiêu từ những giá trị đã chọn. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chỉ còn 1-3 giá […]

Trải nghiệm nhân viên – Chìa khóa xây dựng đội ngũ gắn kết

Thách thức cuộc chiến thu hút nhân tài Có đến 48% nhân viên vẫn tìm kiếm cơ hội cho công việc mới (Gallup, 2021). Người lao động ngày nay có nhiều sự lựa chọn công việc nhất là đối với những nhân sự chất lượng cao. Việc thu hút nhân tài đang dần trở thành […]

Tư duy số: điểm bắt đầu cho chuyển đổi số

Tư duy số

Tư duy số là một tập hợp suy nghĩ – tri thức – thói quen – kinh nghiệm hướng tới CĐS. Điều này được hình thành khi cá nhân sống trong xã hội ngày càng số hóa. Khi họ càng công nhận, sử dụng thường xuyên, họ dần quen thuộc và trở nên thành thục hơn.