Tư duy khác biệt về cắt giảm chi phí với phương pháp MFCA

Viện IMT giới thiệu phương pháp phân tích dòng chảy nguyên vật liệu MFCA. Phương pháp nhằm mang đến góc nhìn khác về cắt giảm lãng phí trong sản xuất, có tính ứng dụng cao cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

 

[Mời rê chuột vào slide bên dưới để xem]

IMT-MFCA-Seminar1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *