Học bổng đào tạo Đổi mới kinh doanh vì sinh thái (TEBI)

Viện IMT thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng viên cho chương trình học bổng Đổi mới kinh doanh vì sinh thái năm 2019 tại Nhật Bản – The Program on Eco Business Innovation (TEBI) – của AOTS Nhật Bản. Chi phí học của chương trình sẽ được hỗ trợ một phần bởi vốn ODA từ chính phủ Nhật Bản. Tất cả hồ sơ nhận được sẽ được Viện IMT soát xét, tuyển lựa và khuyến nghị đến AOTS.

Thời gian học: từ 03/10  – 06/10/2019 (2 tuần) tại AOTS Kansai Kenshu Center, Nhật Bản.

Mục tiêu của chương trình đào tạo

 1. Để hiểu tổng quan về kinh doanh vì sinh thái (eco business) và tầm quan trọng của nó.
 2. Để học và thực hành các phương pháp thiết kế kinh doanh vì sinh thái
 3. Để xây dựng kế hoạch hành động để tạo ra đổi mới kinh doanh vì sinh thái.

Đối tượng phù hợp với chương trình đào tạo Đổi mới kinh doanh vì sinh thái

 • Chủ doanh nghiệp, các cấp điều hành hay quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp các nước (trừ nước Nhật).
 • Các quản lý cấp cao có trách nhiệm về mảng lập kế hoạch, phát triển doanh nghiệp và phát triển sản phẩm  thì được ưu tiên hơn.
 • Nhân viên và quản lý tại các cơ quan hay tổ chức có chức năng lan truyền nội dung đào tạo cũng có thể được chấp nhận.

Nội dung chương trình đào tạo Đổi mới kinh doanh vì sinh thái

 • Bước đầu tiên: Đối với các sáng kiến ​​của công ty đối với một xã hội bền vững, sau khi xem xét các xu hướng của Nhật Bản và thế giới, những người tham gia sẽ tìm hiểu về phác thảo của kinh doanh sinh thái và tầm quan trọng của việc tạo ra kinh doanh sinh thái.
 • Bước thứ hai: tìm hiểu các phương pháp thiết kế kinh doanh sinh thái, kết hợp với các bài tập. Hiểu làm thế nào để lôi kéo người khác và cách khắc phục vượt qua các khó khăn trong cơ chế kinh doanh sinh thái. Đồng thời, được quan sát các ví dụ về kinh doanh sinh thái tại Nhật Bản để hiểu sâu hơn.
 • Bước thứ 3: Xây dựng một kế hoạch hành động về cách đề xuất và phát triển kinh doanh sinh thái mới sau khi trở về nước và trình bày trong báo cáo vào ngày cuối cùng.

Ngôn ngữ

Tất cả bài giảng, thảo luận, các chuyến thăm công ty và bài tập sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật được dịch sang tiếng Anh.

Giám đốc chương trình

Dr. Nobuo Nakamura (CEO công ty A-Socca, Inc.)
Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ về Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Osaka, Nhật Bản, khoa Graduate School of Engineering, ông đã làm việc tại Viện Nghiên cứu Mitsubishi (Mitsubishi Research Institute, Inc) và tham gia xúc tiến kinh doanh sinh thái, dự báo tương lai về tái chế chất thải, thiết kế hệ thống tái chế chất thải. Sau đó, ông thành lập công ty A-Socca, Inc. vào tháng 04/2005 và đảm nhiệm vị trí CEO cho đến nay. Vào tháng 03/ 2013, ông lấy bằng tiến sĩ Đại học Osaka, Nhật Bản, khoa Graduate School of Engineering, Division of Mechanical Engineering với đề án “Đề xuất phương pháp hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh sinh thái.” Hiện nay ngoài vai trò nói trên, ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Osaka, Nhật Bản, Khoa Graduate School of Engineering, Division of Management of Industry and Technology.

Thời hạn nộp hồ sơ & liên hệ

 • Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 12/08/2019.
 • Ms. Lâm Thảo (Training Service Manager)  | Tel: + 84 (8) 36 200 600  |   Email: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *