Chương trình Tiêu chuẩn hóa và QLTQ tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 09 năm 2019 –  Được sự hỗ trợ từ Quỹ Sáng kiến Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN-Nhật Bản (AMEICC) và AOTS, IMT đã thực hiện chương trình huấn luyện đặc biệt dài 1 tuần cho các doanh nghiệp.

Chủ đề tập trung vào thực hành 5S theo văn hóa của người Việt, Quản lý trực quan, Tiêu chuẩn hóa công việc và Tiêu diệt lãng phí. Khóa huấn luyện được tổ chức tại Đà Nẵng nhưng cũng đã thu hút người tham gia từ cả ba miền.

Chương trình Tiêu chuẩn hóa và QLTQ tại Đà Nẵng

Người tham dự đã đạt được các kỹ năng mới như cách thức biến chuyển tâm lý của các quản lý và nhân viên để họ cùng “lên thuyền” với các cải tiến, cách triển khai trực quan hóa theo tiêu chuẩn từng khu vực, phòng Obeya (Obeya room), phân tích Cách làm việc tốt nhất và lập Thủ tục vận hành tiêu chuẩn, Phân tích thời gian, Tối ưu hóa tương tác người – máy, Kiểm soát tuân thủ theo phân cấp, và Cải tiến liên tục tiêu chuẩn.

Được sự hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng và các công ty Daiwa, Hà Giang Phước Tường, khóa học cũng có thêm phần kiến tập để thao dượt tại hiện trường nhà máy cùng với sự hướng dẫn của các chuyên gia IMT.

Bà Watanabe Tomoe – điều phối viên chương trình cho biết: “IMT đã thực hiện rất tốt chương trình này. Chúng tôi mong muốn các học viên sẽ tiếp tục lan tỏa những kiến thức mình học được cho các tỉnh lân cận. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ IMT để thực hiện chương trình huấn luyện chuyên sâu về TPM – Quản lý bảo trì toàn diện vào tháng 12 này tại TP. Hồ Chí Minh”.

Thanh Trúc, thực hiện tại Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *