HỌC BỔNG PICT: Ứng dụng CNTT để vượt qua các thách thức quản lý chiến lược liên quan đến chuyển đối số (DX)

Ứng dụng CNTT để vượt qua các thách thức quản lý chiến lược liên quan đến chuyển đối số (DX)

Học bổng PICT “Ứng dụng CNTT để vượt qua các thách thức quản lý chiến lược  liên quan đến chuyển đối số (DX)” là khóa đào tạo dành cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành trong ngành sản xuất, hậu cần và dịch vụ ở các nước đang phát triển để tìm hiểu khái niệm và phương pháp chuyển đổi số ( Digital Transformation) đang được phát triển bởi các công ty Nhật Bản, sự chuyển đổi mô hình kinh doanh và tương lai mang lại.

Khóa học cũng nhằm mục đích làm rõ các vấn đề về chiến lược quản lý do Chuyển đổi số mang lại và tìm hiểu về việc sử dụng CNTT một cách chiến lược để khắc phục các vấn đề đó một cách có hệ thống thông qua các nghiên cứu tình huống nâng cao.

Khóa học cũng nhằm mục đích làm rõ các vấn đề về chiến lược quản lý do Chuyển đổi số mang lại và tìm hiểu về việc sử dụng CNTT một cách chiến lược để khắc phục các vấn đề đó một cách có hệ thống thông qua các nghiên cứu tình huống nâng cao.Hiệp hội Hợp tác Kỹ thuật và Đối tác Bền vững Hải ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn nhân lực chủ yếu ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua đào tạo, cử các chuyên gia và những chương trình khác. Thông qua các chương trình đó, AOTS hướng tới việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của các nước đang phát triển và Nhật Bản bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

Mục tiêu

Những người tham gia sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Giúp người tham gia hiểu sâu hơn về các hoạt động của công ty đã thay đổi như thế nào với sự phát triển của CNTT và xu hướng của Chuyển đổi kỹ thuật số (Dx) và chuyển đổi kinh doanh thông qua các công nghệ kỹ thuật số như IoT, phân tích Dữ liệu lớn và AI ở Nhật Bản và trên thế giới.
 • Hiểu mô hình kinh doanh của các công ty sử dụng CNTT và cách phát triển các chiến lược Chuyển đổi số, với các ví dụ về cách các công ty Nhật Bản đang triển khai chúng.
 • Nâng cao khả năng quản lý doanh nghiệp bằng cách  bắt đầu/sử dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp.

Thông tin Chương trình Ứng dụng CNTT để vượt qua các thách thức quản lý chiến lược liên quan đến Chuyển đổi số (DX)

 • THỜI GIAN: Ngày 22/11 – 05/12/2023
 • ĐỊA ĐIỂM:  Trung tâm đào tạo AOTS Tokyo Kenshu – Nhật Bản (TKC)
 • ĐỐI TƯỢNG: 
 • Chủ sở hữu hoặc giám đốc của các công ty trong ngành sản xuất, logistics hoặc dịch vụ
 • Các nhà quản lý cấp cao đang tham gia vào việc sử dụng CNTT
 • Các nhà quản lý cấp trung đến cấp cao đang tham gia vào công việc phát triển hệ thống trong công ty.
 • SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA: 18 người

[Yêu cầu cơ bản đối với người tham gia]

 1. Về nguyên tắc, những người tham gia phải từ 20 tuổi trở lên.
 2. Người tham gia phải là sinh viên tốt nghiệp đại học và/hoặc có kinh nghiệm chuyên môn tương đương.
 3. Những người tham gia phải có kiến thức làm việc cao về ngôn ngữ mà chương trình được thực hiện. Khả năng thảo luận được coi trọng trong quá trình sàng lọc.
 4. Người tham gia cần có đủ sức khỏe để trải qua chương trình đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản.
 5. Người tham gia phải cư trú tại các quốc gia và/hoặc khu vực đang phát triển.
 6. Người tham gia không được là sinh viên hoặc người của lực lượng vũ trang.
 7. Những người từng tham gia các chương trình đào tạo của AOTS (do ODA và CRTP tài trợ) tổ chức tại Nhật Bản không được đăng ký tham gia bất kỳ chương trình nào khác trong vòng sáu tháng (183 ngày) kể từ khi họ từ Nhật Bản trở về nước.

*Ưu tiên những người tham gia đến từ các công ty Nhật Bản, đối tác kinh doanh của các công ty Nhật Bản, các công ty có kế hoạch giao dịch với các công ty Nhật Bản

Nội dung chương trình 

HỌC BỔNG PICT: Ứng dụng CNTT để vượt qua các thách thức quản lý chiến lược liên quan đến chuyển đối số (DX)
 • NGÔN NGỮ: TIẾNG ANH 
 • THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: 20/09/2023
 • HỌC PHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: Liên hệ IMT để được hướng dẫn. Ms Ngân: 0975 471 676 – nt@imt.vn

THÔNG TIN

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại

Nhóm Đối Tác Hợp Tác Nước Ngoài

30-1, Senju Azuma 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-8534, JAPAN

Tel:03-3888-8256

Fax:03-2888-8242

E-mail: shouhei-au@aots.jp

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ (IMT)

Mr. Pham Ngoc Tuan, President

Mr. Luu Nhat Huy, Director

47 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84 (28) 36 200 600

URL: https://www.imt.vn

E-mail: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *