[Seminar] Chương trình Yokoso Nippon giới thiệu văn hóa Nhật Bản

Ngày 22/02/2014, IMT tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về các nét văn hóa đặc trưng, tóm lược lịch sử Nhật Bản từ 15.000 năm trước CN và một số dữ liệu kinh tế, giao thương Nhật Bản – Việt Nam tại trụ sở Viện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *