IMT trở thành đối tác cung cấp thông tin thị trường cho HRI

Từ tháng 08/2016, IMT chính thức trở thành đối tác cung cấp các bản tin về thị trường Việt Nam cho HIDA Research Institute. Các chủ đề tập trung sẽ bao gồm thông tin về thị trường bán lẻ, nhân sự, các vấn đề về thâm nhập thị trường và phương pháp quản lý tại Việt Nam. Đối tượng phục vụ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật muốn tìm hiểu trước về thị trường nước ngoài.

Không chỉ là cung cấp tin tức, IMT còn đưa ra các khuyến nghị mang tính khách quan cho phía đối tác, và sẽ cung cấp các dịch vụ kế tiếp như nghiên cứu thị trường hoặc xúc tiến hợp tác đầu tư khi các doanh nghiệp SME có yêu cầu.

Trong tháng 08, IMT đã xuất bản các tin về Takashimaya và thị trường bán lẻ Việt Nam, Đô thị Việt Nam hướng đến Thành phố thông minh, và Thị trường bán lẻ Việt – không phải miếng bánh dễ dàng.

MOF

Nhã Thụy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *