Mời hợp tác dự án Wakazo phục vụ SDGs

hợp tác dự án Wakazo

IMT nhận được yêu cầu hợp tác dự án Wakazo (http://wakazo-expo.com/en) trong lĩnh vực tạo cơ hội cho giới trẻ cùng đưa ra các ý tưởng giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (Sustainable Development Goals https://www.un.org/sustainabledevelopment/).

Dự án này có mục tiêu tạo ra 100 đề xuất cho các SDGs từ thanh niên bằng các hình thức: thuyết trình (bằng tiếng Anh), phim ngắn, thể hiện số hóa, và các hình thức sáng tạo khác) . Chúng tôi sẽ tổ chức seminar về Dự án này vào khoảng ngày 03-10/08/2018 nhằm tuyển chọn các sinh viên Việt Nam có khả năng đến với chương trình tại Osaka.

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác từ các trường Đại học tại Việt Nam trong việc tổ chức chương trình trên. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms Phượng Phạm qua email pp (at) imt.vn.

Các chi tiết vui lòng tham khảo file PDF đính kèm như sau

Hợp tác dự án Wakazo

 

WAKAZO Outline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *