Tag Archives: QC

[WEBINAR] CÂU CHUYỆN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Thời gian: ngày 18/02/2021, từ 14:00 – 17:00 (giờ Việt Nam) Các phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng là nền tảng không thể thiếu trong TQM để thúc đẩy quản lý chất lượng. Câu chuyện kiểm soát chất lượng bắt đầu bằng việc nhận diện khoảng cách giữa […]