Tag Archives: tinh thần lãnh đạo

[WEBINAR] LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN COVID

Thời gian: ngày 23/02/2021, từ 14:00 – 17:00 (giờ Việt Nam) Đại dịch COVID-19 và sự tiến bộ nhanh chóng của DX (chuyển đổi kỹ thuật số) đã có những tác động lớn đến khả năng lãnh đạo. “Làm thế nào để lãnh đạo đối với phương thức mới làm việc tại nhà, vốn đã […]