16 gợi ý cải tiến lãng phí nơi làm việc

Sau bài viết về 21 điểm cần kiểm tra về lãng phí, IMT xin giới thiệu đến quý vị 16 gợi ý hữu ích để giảm lãng phí như bảng sau
 • TẬP TRUNG CHỐNG LÃNG PHÍ
  • Có thể bảo quản cùng 1 bộ phận sản phẩm nhiều lần bằng sản xuất tập trung (sản xuất Dango) hay không?
  • Có đang cầm đặt dụng cụ không?
  • Có thể kết hợp nhiều dụng cụ vào một dụng cụ không (đồng hóa dụng cụ)
  • Có thể cải tiến dụng cụ để dễ cầm, dễ sử dụng hay không?
  • Có thể thay đổi cải tạo các dụng cụ đã cố định hình thức hay không
  • Có thể giảm chỗ đặt để bằng cách chuyên môn hóa (chẳng hạn như sản xuất theo ô) hay không?
  • Có thể giảm số lần tiếp xúc thông qua việc chuyên môn hóa, tự động hóa hay không?
 
 • TRÁNH LÃNG PHÍ THAO TÁC 2 LẦN
  • Không lãng phí vận chuyển 2 lần(vận chuyển tiếp giữa đường)
  • Xóa bỏ lãng phí bốc xếp, chất lại hàng hóa
  • Ngừng ngay việc để trực tiếp, hãy sử dụng xe đẩy
  • Sáng chế ra xe đẩy chuyên dụng phù hợp với vật cần vận chuyển
  • Suy nghĩ cách đặt, để, trình tự sản xuất cho phù hợp với cách sử dụng ở quy trình tiếp theo
  • Không được để sau đó mới điều chỉnh hàng lối mà phải sắp xếp chỉnh đốn ngay khi đặt để
 
 • GIẢM PHÂN TÁN THỜI GIAN LÀM VIỆC
  • “Phân tán thời gian là phân tán công việc. Chỉ có những người trễ việc mới phân tán thời gian. Hãy nêu ít nhất 3 nguyên nhân gây phân tán thời gian rồi cải tiến.”
  • Bỏ ngay việc điều chỉnh, thay đỏi sang thiết định và lựa chọn đồ gá
Chúc thành công. Thắm Bùi Project Management Office – IMT

1 thoughts on “16 gợi ý cải tiến lãng phí nơi làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *