21 điểm kiểm tra lãng phí tại nơi sản xuất

Mọi người thường thắc mắc rằng có một danh sách gợi ý để dễ kiểm tra các mục lãng phí tại nhà máy hay không. IMT xin gởi đến quý vị một danh sách như vậy để có thể dùng tại nơi làm việc của mình. Cách sử dụng như sau:
 1. Phân phát cho mọi người trong công ty
 2. Đọc danh sách hạng mục lãng phí, yêu cầu xác định lãng phí nào xảy ra ở đâu và tập hợp lại
 3. Cùng nhau bàn biện pháp cải tiến
IMT xin chúc các bạn thành công! Thắm Bùi Project Management Office – IMT
Phát hiện ở đâu Biện pháp cải tiến
IMT LÃNG PHÍ DO THAO TÁC
A1
 • Không được ngoảnh mặt, không được quay ngang
A2
 • Không được duỗi tay, không được xoay vai
A3
 • Không ngồi chơi, không kéo dãn (chú ý trục Z)
A4
 • Không được di chuyển đồ vật lên xuống (chú ý trục Z)
A5
 • Hãy di chuyển trong cự li trong ngắn nhất, không được đi vòng
A6
 • Không được làm việc với tư thế bất hợp lý
A7
 • Không được đi tìm vật, phải bày đồ vật ở những nơi cố định
A8
 • Phải để đồ vật trong tầm tay. Bố trí theo thứ tự công việc
A9
 • Việc đặt công cụ bừa bãi trên bàn sẽ gây mất công tìm kiếm (đang nhìn)
A10
 • Không được chỉ sử dụng một tay. Phải hoạt động cả hay tay lẫn chân
A11
 • Hãy áp dụng những trọng lực miễn phí  (ví dụ như máng trượt hay lò xo)
IMT LÃNG PHÍ DO VẬN CHUYỂN, ĐI LẠI
A12
 • Làm sao để có thể đi bộ trong cự lí tối thiểu, không có bất kì trở ngại gì trong khu vực làm việc
A13
 • Phải để mọi vật trong tầm tay theo tần suất sử dụng
A14
 • Những thứ cần chuẩn bị thì phải chuẩn bị sẵn tất cả
A15
 • Tập trung những nơi có thể phát sinh thao tác của con người
A16
 • Nghiên cứu cắt giảm lãng phí đi bộ bằng những công việc theo nhóm
A17
 • Hãy nghiên cứu cách vận chuyển hỗn hợp theo thời gian quy định (phương thức xe buýt công cộng)
IMT LÃNG PHÍ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
A18
 • Phải sử dụng và chứa đầy những khoảng trống
A19
 • Phải nhìn nhận các không gian ngoại trừ không gian làm việc “tuyệt đối cần thiết” là các không gian lãng phí
A20
 • Phải thu nhỏ vật đựng sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm (thu nhỏ động tác lấy ra bỏ vào sản phẩm)
A21
 • Không được bày ngang các hộp đựng bộ phận sản phẩm trên bục thao tác. Nếu bày ngang thì phạm vi đi lại của người thao tác sẽ rộng ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *