Chương trình đào tạo Quản lý dự án tại Lovepop Việt Nam

Vào ngày 7/4/2022 vừa qua tại TP. Đà Nẵng, IMT và LovePop Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình kick-off và thực hiện giảng dạy học phần đầu tiên của khóa đào tạo Quản Lý Dự Án dành cho đội ngũ nhân sự bộ phận thiết kế của Công ty. Chương trình bao gồm 5 modules huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức về quản lý dự án. Đồng thời khắc phục phần nào các vấn đề trước mắt của nhóm thiết kế tại Lovepop khi thực hiện dự án.

Chương trình đào tạo Quản lý dự án tại Lovepop Việt Nam

Tại buổi kick-off, gần 40 học viên của chương trình đã được lắng nghe về tầm quan trọng của kỹ năng Quản Lý Dự Án. Đây là một siêu kỹ năng trong mọi công việc. Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty cũng có những chia sẻ, khuyến khích để các học viên có thêm động lực cho các buổi học sắp tới. 

Học viên của chương trình đa phần là các bạn trẻ năng động, yêu thích sự sáng tạo, thường xuyên phải quản lý các dự án cá nhân và nhóm nhỏ. Chương trình cung cấp các kiến thức nền tảng, kỹ năng quản lý đội nhóm, các bên liên quan và phương pháp giải quyết các vấn đề. Những kiến thức này sẽ giúp các học viên sẵn sàng và tự tin khi quản lý các dự án lớn hơn trong tương lai. 

Những buổi học được tổ chức vô cùng sôi nổi với các hoạt động thảo luận xoay quanh những dự án các học viên đang đảm nhận hoặc dự kiến triển khai. Thông qua đó, giảng viên đã đưa ra các khuyến nghị phù hợp giúp các nhóm xây dựng kế hoạch cho dự án của mình một cách tốt hơn.

Chương trình đào tạo Quản lý dự án tại Lovepop Việt Nam

Cuối cùng, khi kết thúc buổi học, các học viên cùng nhìn lại và chia sẻ về những thay đổi của mình trong công việc quản lý dự án. Những học phần kế tiếp sẽ tiếp tục được triển khai trong tháng 5 – 6/2022 với những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *