Đào tạo Quý 4/2017 – Hệ thống quản lý Amoeba

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý Amoeba tại Osaka, Nhật Bản được tổ chức bởi AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018 (5 ngày) với sự phối hợp với công ty KYOCERA Communication Systems.

Giới thiệu

 • Địa điểm học: AOTS Kansai Kenshu Center (KKC), Osaka, Nhật Bản
 • Số lượng học viên: 25 người
 • Đăng kí: liên hệ IMT (Training Service Manager), điện thoại (28) 36 200 600; (28) 5449 5968 hay email info@www.imt.vn
 • Thời hạn đăng kí: ngày 14/12/2017
  Hệ thống quản lý AMOEBA là gì? Là một phương pháp quản lý độc đáo mà Ông Inamori Kazuo đã tạo ra trong khi phấn đấu để duy trì Nguyên tắc Quản lý của Tập đoàn Kyocera. Quản lý Amoeba bắt đầu bằng cách chia tổ chức thành các đơn vị nhỏ gọi là “Amoebas”. Mỗi nhà lãnh đạo Amoeba chịu trách nhiệm soạn thảo các kế hoạch và mục tiêu cho đơn vị. Amoebas đạt được mục tiêu thông qua hợp tác và nỗ lực của tất cả các thành viên Amoeba của họ. Trong hệ thống này, mọi nhân viên đóng một vai trò chính và tự nguyện tham gia quản lý đơn vị, đạt được cái được gọi là “Quản lý bởi Tất cả”. Lợi nhuận của Amoeba được tính trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm. Mục tiêu là nhắm vào kế hoạch vào hành động, và tạo ra một hệ thống số liệu giúp dẫn đến tăng hiệu quả giờ làm việc. Hệ thống quản lý Amoeba đã được triển khai tại khoảng 600 công ty, trong đó có Kyocera, KDDI và Japan Airlines (JAL).  

Mục tiêu chương trình

Chương trình nhằm giúp học viên hiểu biết sâu về Amoeba, một trong những phương pháp quản trị độc đáo được xây dựng và phát triển từ đất nước Nhật Bản, và có khả năng đưa phương pháp này vào ứng dụng ngay tại công ty của mình.  

Điểm nổi bật của chương trình

 • Được đến thăm tham quan công ty KYOCERA Communication Systems, nơi đã ứng dụng Amoeba (người sáng lập KYOCERA – ngài Kazuo Inamori cũng là người đặt nền móng cho triết lý và phương pháp quản trị Amoeba)
 • Được học từ cả bài giảng và thực hành cùng những chuyên gia về hệ thống quản trị Amoeba
 

Đối tượng tham dự

Các chủ doanh nghiệp, giám đốc, quản lý cấp cao của bất kỳ công ty nào có dự định hay mong muốn đưa hệ thống quản trị Amoeba vào công ty của mình.  

Chương trình học

 • Ngày 21/01/2018: đến Nhật Bản
 • Ngày 22/01/2018
  • Lễ khai giảng
  • Bài giảng: Những đặc điểm của nền quản trị theo phong cách Nhật Bản
 • Ngày 23/01/2018
  • Bài giảng: Những khái niệm và đặc điểm nền tảng của Hệ thống quản trị Amoeba
  • Bài giảng: Hệ thống Amoeba
 • Ngày 24/01/2018
  • Bài giảng: Hệ thống quản trị Amoeba, phát triển nội bộ
 • Ngày 25/01/2018
  • Tham quan: công ty Kyocera, thư viện Inamori
  • Tham quan: tình huống điển hình về Hệ thống quản lý Amoeba
 • Ngày 26/01/2018
  • Thực hành: Thực hành quản lý Amoeba
  • Tổng kết khóa học và lễ bế giảng

Đăng kí

 • Liên hệ: IMT (Training Service Manager), điện thoại (28) 36 200 600; (28) 5449 5968 hay email info@www.imt.vn
 • Thời hạn đăng kí: ngày 14/12/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *