Học bổng VNPI: Cải tiến năng suất dành cho Việt Nam

Học bổng VNPI cải tiến năng suất dành cho Việt Nam - Nâng cao năng lực Kaizen toàn diện với chuyển đổi số

“Chương trình đào tạo Cải tiến năng suất dành cho Việt Nam (VNPI) – Nâng cao năng lực Kaizen toàn diện với chuyển đổi số” là một khóa đào tạo dành cho các giám đốc điều hành và quản lý… trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế để phát triển các nhà lãnh đạo Kaizen – những người có thể thúc đẩy đổi mới sản xuất bằng cách kết hợp hiệu quả IoT và công nghệ kỹ thuật số, dựa trên bí quyết và tinh thần thực hành sản xuất hiệu quả của Nhật Bản.

Hiệp hội Hợp tác Kỹ thuật và Đối tác Bền vững Hải ngoại (AOTS) là một tổ chức phát triển nguồn nhân lực chủ yếu ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua đào tạo, cử các chuyên gia và những chương trình khác. Thông qua các chương trình đó, AOTS hướng tới việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của các nước đang phát triển và Nhật Bản bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.

MỤC TIÊU

Những người tham gia sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Hiểu được mục đích và quan điểm của Kaizen cũng như tầm quan trọng của IoT và công nghệ số đối với việc nâng cao năng suất.
 • Tiếp thu kiến thức các phương pháp quản trị hữu ích cho việc cải tiến năng suất, kỹ năng và các bí quyết thực hành Kaizen.
 • Hiểu quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu cũng như cách áp dụng IoT và các công cụ kỹ thuật số một cách hiệu quả tại nơi làm việc.
 • Lập được kết hoạch hành động để cải tiến năng suất kết hợp sử dụng IoT và công nghệ kỹ thuật số.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

 • THỜI GIAN: Ngày 14-23/02/2023
 • ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm đào tạo AOTS Kansai Kenshu – Nhật Bản
 • ĐỐI TƯỢNG: Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành và quản lý các công ty sản xuất tại Việt Nam
 • SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA: 20 người

[Yêu cầu cơ bản đối với người tham gia]

 1. Là chủ sở hữu, giám đốc điều hành của các công ty sản xuất, những người chịu trách nhiệm quyết định các chính sách quản lý để cải thiện năng suất, hoặc các nhà quản lý, v.v. của các công ty sản xuất có liên quan đến kiểm soát sản xuất hoặc quản lý nhà máy.
 2. Người tham gia phải từ 20 tuổi trở lên.
 3. Người tham gia phải tốt nghiệp đại học và/ hoặc có kinh nghiệm chuyên môn tương đương.
 4. Người tham gia cần có đủ sức khỏe để trải qua chương trình đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản.
 5. Người tham gia phải sinh sống tại Việt Nam.
 6. Người tham gia không được là sinh viên hoặc người của lực lượng vũ trang.
 7. Những người từng tham gia các chương trình đào tạo của AOTS (do ODA và CRTP tài trợ) được tổ chức tại Nhật Bản không được đăng ký tham gia bất kỳ chương trình nào khác trong vòng sáu tháng (183 ngày) kể từ khi họ từ Nhật Bản trở về nước.

*Ưu tiên những người tham gia đến từ các công ty Nhật Bản, đối tác kinh doanh của các công ty Nhật Bản, các công ty có kế hoạch giao dịch với các công ty Nhật Bản.

 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • NGÔN NGỮ: TIẾNG VIỆT (Phiên dịch từ tiếng Nhật)
 • THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: 25/11/2022
 • HỌC PHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: Liên hệ IMT để được hướng dẫn. Ms Ngân: 0975 471 676 – nt@imt.vn

THÔNG TIN

Hiệp Hội Hợp Tác Kỹ Thuật Và Đối Tác Bền Vững Hải Ngoại

Nhóm Đối Tác Hợp Tác Nước Ngoài

30-1, Senju Azuma 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-8534, JAPAN

Tel:03-3888-8256

Fax:03-2888-8242

E-mail: webinar-kaikyo@aots.jp

Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ (IMT)

Mr. Pham Ngoc Tuan, President

Mr. Luu Nhat Huy, Director

47 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: 84 (28) 36 200 600

URL: http://www.imt.vn

E-mail: info@imt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *