Khởi động chương trình 5S tại Bình Minh Miền Bắc

Hưng Yên, ngày 14/12/2018 –  Tiếp theo sự thành công của chương trình 5S triển khai tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, IMT tiếp tục nhận được yêu cầu từ Nhựa Bình Minh miền Bắc thực hiện chương trình 5S. Mục đích của dự án là nâng mức độ trưởng thành (5S maturity level) lên mức 3 sau 03 tháng thực hiện. Đây là bước đầu của chuỗi các chương trình cải tiến làm nền tảng cho Quản lý năng suất toàn diện (TPM) trong hệ thống các công ty có vốn đầu tư từ Nawaplastics. Tại buổi lễ khởi động, toàn bộ thành viên công ty được tham gia và cam kết vào việc thực hiện dự án. Ông Wisit Rechaipichitgool, Phó Tổng Giám đốc Binh Minh Plastics, phát biểu ngắn gọn: “Cần phải được 3 điều: đạt được mục tiêu năm sau, lĩnh hội được kiến thức chuyên gia truyền thụ, và thực hành thành công dự án”. IMT đã thực hiện và phát triển phương pháp 5S phù hợp cho các công ty Việt Nam trong suốt 13 năm nay kể từ khi Việt hóa thuật ngữ 5S. 5S sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố văn hóa từng địa phương, và cần thực hiện với mục đích sâu xa là thay đổi suy nghĩ về cách làm việc. Vui lòng liên hệ 028 5449 5969 khi có yêu cầu về triển khai 5S “kiểu Việt Nam” đến nơi đến chốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *