Cách giải quyết vấn đề theo phương pháp 8D

Posted by | ĐÀO TẠO, KIẾN THỨC, QUẢN LÝ, QUẢN LÝ CÔNG TY, SẢN XUẤT VẬN HÀNH, TƯ DUY | 4 |

Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

Viện IMT giới thiệu kỹ thuật 8D – phương pháp giải quyết vấn đề có cấu trúc theo 8 bước. Giải quyết vấn đề được xem xét dưới góc nhìn khoa học với các công cụ bài bản sẽ giúp người học không chỉ có thể xác định nguyên nhân, nhận ra những cái bẫy thường gặp và tâm lý khi giải quyết vấn đề, mà còn tiếp thu các kỹ thuật giải quyết vấn đề hiệu quả.

IMT-Problem-Solving-Skill

Vui lòng rê chuột vào hình bên trên để xem toàn bộ slideshow. Tài liệu bao gồm 100 slides.
 


Bạn thích bài của IMT? Cùng chia sẻ...

4 Responses to “Cách giải quyết vấn đề theo phương pháp 8D”

  1. Phan Hong diep

    Mong muốn

    Reply

Leave a Reply