Tag Archives: chống lãng phí

21 điểm kiểm tra lãng phí tại nơi sản xuất

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Mọi người thường thắc mắc rằng có một danh sách gợi ý để dễ kiểm tra các mục lãng phí tại nhà máy hay không. IMT xin gởi đến quý vị một danh sách như vậy để có thể dùng tại nơi làm việc của mình. Cách sử dụng như sau: Phân phát cho […]