Hoàn thành chương trình Đào tạo Quản lý dự án tại LPVN

Quản lý dự án là năng lực cần thiết cho Đội ngũ Thiết kế tại LovePop

Nhân sự ở các cấp thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình giao tiếp nội bộ và các bên liên quan của dự án. Do đó, khóa đào tạo được thiết kế với 7 chủ đề là những kỹ năng cần thiết giúp quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án tại công ty đạt hiệu quả cao hơn.

Hoàn thành chương trình Đào tạo Quản lý dự án tại LPVN 14

Chương trình nâng cao năng lực đội ngũ tại LPVN

Với tốc độ phát triển vượt bậc, chỉ trong vòng 4 năm LPVN đã đạt mức sản xuất gần 30000 chiếc thiệp pop-up mỗi ngày. Vì vậy, kể từ năm 2021IMT trở thành đối tác triển khai các chương trình đào tạo, kèm cặp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng nhu cầu phát triển đó.

Giải quyết các vấn đề trong dự án bằng sự sáng tạo

Các dự án đang triển khai và những vấn đề thường gặp hàng ngày là chất liệu cho những hoạt động thảo luận xuyên suốt chương trình. Cùng với óc sáng tạo và khả năng tưởng tượng của học viên, những kiến thức có vẻ khó nhằn đã trở thành những hình ảnh vô cùng trực quan và sinh động

Chúc các thành viên của LPVN sẽ không ngừng trau dồi năng lực học hỏi, khám phá những kỹ năng mới để nâng cao năng lực Quản lý dự án, tiếp tục sứ mệnh của mình – Tạo ra một tỷ khoảnh khắc diệu kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *