Khung đánh giá doanh nghiệp toàn diện của IMT (ICEA)

Khung đánh giá doanh nghiệp toàn diện của IMT (ICEA)

Khung đánh giá doanh nghiệp toàn diện của IMT (ICEA)

Mô hình ICEA là gì?

Mô hình đánh giá doanh nghiệp toàn diện IMT (IMT COMPREHENSIVE ENTERPRISE ASSESSMENT FRAMEWORK) là mô hình dùng để đo lường mức độ sắc nét từ chiến lược đến hoạt động vận hành. Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp nhận biết được các điểm mạnh/yếu một cách có hệ thống để lập kế hoạch cải tiến mang lại hiệu quả.

Mô hình ICEA hướng đến các công ty sản xuất đang gặp phải tình trạng:

 

Tại sao nên sử dụng mô hình ICEA?

Đánh giá doanh nghiệp toàn diện theo mô hình do IMT đề ra hỗ trợ các chủ doanh nghiệp:

 • Thoát khỏi các ấn tượng chủ quan về vấn đề hiện có
 • Nhìn nhận các vấn đề một cách có hệ thống
 • Đưa ra các ưu tiên và lộ trình rõ ràng trên con đường vươn đến một doanh nghiệp xuất sắc

Hình bên dưới mô tả cách hoạt động của mô hình ICEA.

Cách tiếp cận của mô hình ICEA

Phạm vi đánh giá và kết quả đạt được là gì?

Mô hình ICEA đánh giá doanh nghiệp dựa trên cách thức doanh nghiệp đó tạo giá trị. Bao gồm cách tạo giá trị cho công ty, cách chuyển giao giá trị đến khách hàng, và cách con người trong tổ chức sống có giá trị.

Mô hình đánh giá doanh nghiệp toàn diện của IMT

Công ty nên tạo ra các giá trị một cách có hệ thống và lợi thế cạnh tranh bắt đầu từ cấp cao. Trong khi đó, các hoạt động vận hành không thể đạt được kết quả tốt nhất mà không có sự phối hợp chiến lược. Các mục sẽ được đánh giá bao gồm:

 • Tầm nhìn và chiến lược
 • Triển khai chiến lược
 • Tổ chức và cơ chế
 • Quản lý tài chính
 • Đạo đức và trách nhiệm xã hội

Kết quả chính: Cho thấy bức tranh hiện hành về năng lực chiến lược và thực thi, nhân sự rõ ràng và lượng hóa.

Công ty nên xây dựng các hệ thống và theo dõi hoạt động vận hành đảm bảo từ đầu vào đến đầu ra. Mục tiêu của việc thực thi là xây dựng QCD (Quality, Cost, Delivery) và tính linh hoạt trong tổ chức. Các mục sẽ được đánh giá bao gồm:

 • Mục tiêu, tiêu chuẩn và hoạt động cải tiến (kaizen)
 • Nhà xưởng và người quản lý
 • QCDS và môi trường làm việc
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý năng lượng
 • Chuyển đổi số
 • Quản lý thị trường và sản phẩm
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Công nghệ và quản lý tri thức

Kết quả chính: Cho thấy mức độ trưởng thành của công ty trên các phương diện quản lý theo tiêu chuẩn

Đảm bảo “phần mềm” trong công ty đang tạo ra sự liên kết, hiệu lực thi hành và hỗ trợ chiến lược. Con người và văn hóa sẽ được đánh giá theo 3 mục sau:

 • Khả năng lãnh đạo
 • Năng lực năng lực
 • Văn hóa công ty

Kết quả chính: Cho thấy hành động kế tiếp được nhận diện gồm:

 • Hạng mục và mục tiêu cụ thể, khả thi
 • Lộ trình tối ưu hóa tổng thể 6 tháng – 2 năm

Làm sao để đánh giá?

Hệ thống điểm

Mục tiêu chính của hệ thống chấm điểm là xác định các mục tiêu có thể đo lường được. Và từ các con số được đo lường có thể so sánh khả năng thực hiện các cải tiến. Vì vậy, bản thân điểm số không mang lại lợi ích đáng kể nào cho tổ chức.

Hướng dẫn chấm điểm

Để đánh giá một cách khách quan, chuyên gia IMT thu thập dữ liệu bằng nhiều hình thức khác nhau. Dữ liệu định tính thông qua các cuộc phỏng vấn cởi mở với nhân viên tại công ty. Bên cạnh, dữ liệu định lượng được trích từ hệ thống và ghi nhận thực tế tại hiện trường.

a) Đánh giá dựa trên cấp độ trưởng thành

Mỗi đề mục đã nêu ở trên được ghi nhận bằng một hoặc nhiều đề mục con. Và đề mục con được định nghĩa và đánh giá dựa trên 5 cấp độ trưởng thành sau:

Khung 5 cấp độ trưởng thành

b) Đánh giá trên thang điểm từ 0-3

Ở từng cấp độ trưởng thành, các đề mục sẽ được tính điểm theo hướng dẫn như sau:

 • 0 – không có bằng chứng
 • 1 – có vài bằng chứng là tiểu mục được thực sự thực hiện, với các tài liệu/quy trình có sẵn, hoặc đang được thực hiện theo thói quen và kinh nghiệm dày dạn, hoặc được lập kế hoạch rồi và sắp triển khai ngay
 • 2 – đang được thực hiện với các bằng chứng rõ ràng và mang lại lợi ích cho tổ chức, được triển khai tương đối rộng trên phạm vi 60-70%
 • 3 – được triển khai rộng khắp, đầy đủ và mang lại lợi ích cho tổ chức

Quá trình chấm điểm này được lặp lại nhiều lần. Và chỉ dừng lại khi đạt được sự thống nhất của các chuyên gia. Sau đó, điểm tổng kết được thể hiện trực quan bằng biểu đồ như hình bên dưới. Nhìn vào biểu đồ công ty dễ dàng nhận ra điểm yếu và xác định lộ trình cải tiến trong tương lai.

Ví dụ về kết quả đánh giá

Mô hình có thể sử dụng như thế nào?

Mô hình có thể được sử dụng như

 • Công cụ đánh giá để chuẩn hóa và tăng tốc độ chẩn đoán/báo cáo cho chuyên gia tư vấn
 • Một phần phân tích nội bộ trong quá trình xây dựng chiến lược
 • Khảo sát các ngành

Bản quyền sử dụng: Mô hình chỉ phân phối cho các nhà đánh giá được cấp phép IMT. Việc sử dụng mô hình và công cụ khi không được phép bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

IMT áp dụng vào thực tế

Mô hình ICEA của IMT đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và chứng minh được giá trị. Dưới đây là một vài ví dụ:

Trong ngành thiết kế nội thất và quảng cáo, IMT có cơ hội thực hiện khung đánh giá với hơn 125 tiêu điểm. Kết quả đánh giá nhận được sự đồng thuận từ Ban lãnh đạo. Họ nhìn thấy nhiều điểm mạnh và điểm yếu mà trước đây chưa có cơ hội nhận ra. 

Trong ngành thủy sản, IMT đã thực hiện đánh giá toàn diện tại một doanh nghiệp hàng đầu ngành. Đánh giá ICEA được thực hiện với nhiều cuộc khảo sát, phỏng vấn,.. Từ đó, IMT đã giúp Ban lãnh đạo nhìn nhận được vấn đề. Và họ quyết định hợp tác với IMT trong các công việc kế tiếp để hiện thực hóa các chỉ tiêu mong muốn trong tương lai.

Dịch vụ tư vấn

Tại IMT, chúng tôi luôn đề cao đặc thù của doanh nghiệp. Song song đó, các chuyên gia IMT còn cung cấp các cơ sở khoa học để hỗ trợ Ban lãnh đạo ra quyết định. Liên hệ IMT để được tư vấn về dịch vụ.

Kết nối Zalo OA: https://zalo.me/1277082478790784072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *