Tag Archives: he thong tra cong

Xây dựng hệ thống lương – các điểm cần lưu ý

Hai nhu cầu cơ bản nhất mà một người lao động đặt ra mà nhất thiết người làm nhân sự hay người chủ công ty phải trả lời thỏa đáng đó là “làm ở đây tôi được bao nhiêu tiền mang về (net take home)” và “nghề nghiệp của tôi sẽ được phát triển thế […]

Cách xây dựng hệ thống trả công

Cách lập hệ thống trả công chuẩn quốc tế, chính xác, công bằng, có khả năng thu hút, duy trì và động viên nhân viên hiệu quả. Trước hết cần phân biệt trả công (peyment) khác với trả lương (salary).