Tag Archives: tu van quan ly

6 tiêu điểm cần lưu ý khi triển khai KPI

Một người đạt KPI chưa chắc đã giỏi, và không đạt được KPI chưa chắc đã dở. KPI nếu không được giao đúng cách có thể trở thành công cụ phá hủy văn hóa.