Tag Archives: OKR

IMT hướng dẫn OKR tại VPBank

trien khai OKR

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, IMT đã hướng dẫn triển khai OKR cho toàn bộ lực lượng giám đốc chi nhánh và khách hàng của Vùng 8 và vùng 9, 2 vùng kinh doanh dẫn đầu về doanh thu của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank.Với mục tiêu kinh doanh mỗi năm tăng […]

6 tiêu điểm cần lưu ý khi triển khai KPI

Một người đạt KPI chưa chắc đã giỏi, và không đạt được KPI chưa chắc đã dở. KPI nếu không được giao đúng cách có thể trở thành công cụ phá hủy văn hóa.